Tin tứcDự án xây dựng Trường Cao đẳng Lê Qúy Đôn quy mô 5.000sinh viên/năm. Khởi công năm 2012. admin | 11/04/2014 15:41:08

-Căn cứ tờ trình số 04/TTr-AV ngày 09/11/2008 của Công ty cổ phần Anh Vinh về việc thành lập Trường cao đẳng Lê Qúy Đôn;

-Căn cứ Văn bản số 4520/UBND- VX ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Đầu tư xây dựng trường cao đẳng y tế và bệnh viện tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa.

- Căn cứ văn bản số 5822/BGDĐT-KHTC ngày 13/7/2009 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hoàn chỉnh hồ sơ dự án xin thành lập trường cao đẳng.

- Căn cứ Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 19/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư khu phố 2, 3 và lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trường cao đẳng Lê Qúy Đôn tại phường Long  Bình Tân, thành phố Biên Hòa;

-Căn cứ Văn bản số 3160/UBND-ĐT ngày 19/11/2009 của UBND Thành phố Biên Hòa về việc triển khai quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 19/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai;

- Căn cứ Văn bản số 10576/UBND-CNN ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận địa điểm cho Công ty Cổ phần Anh Vinh lập thủ tục đầu tư  Trường cao đẳng Lê Qúy Đôn, bệnh viện và các lĩnh vực liên quan tại  phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa.

- Ngày 08/11/2011 UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000328 cho Công ty thực hiện Dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn với tổng mức đầu tư là hơn 500.000.000.000 đồng; 

Hình: Vị trí khu đất Dự án

Hình: Qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án

Hình: Phối cảnh Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn

Hình: Phối cảnh Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn